Wiktor Szmulewicz

Wiktor Szmulewicz

Media społecznościowe

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 120 ha, specjalizujące się w produkcji mlecznej.
Od połowy lat 90-tych zaangażowany w reaktywowanie samorządu rolniczego w Polsce, początkowo w ramach tej działalności został wybrany na Prezesa Płockiej Izby Rolniczej, a następnie – po reformie administracyjnej w 1999 r. – na delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych z ramienia Mazowieckiej Izby Rolniczej. Od 2003 r. na stanowisku Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a od 2005 r. jest Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. W latach 2011-2013 był Wiceprzewodniczącym Komitetu Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) – organizacji zrzeszającej europejskich rolników. W grudniu 2020 został powołany w skład utworzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.