Waldemar Pawlak

Waldemar Pawlak

Media społecznościowe

Waldemar Pawlak

Senator Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności


Senator XI kadencji.

Poseł na Sejm X, I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji.

Urodził się 5 września 1959 r. w Modelu.

W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Prowadził gospodarstwo rolne.

W latach 1989–2015 był posłem na Sejm RP. W V kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dwukrotnie sprawował urząd prezesa Rady Ministrów (1992 r. i 1993–1995). W latach 2007–2012 był wicepremierem i ministrem gospodarki. Od 2010 do 2012 r. zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2011 r. kierował polską prezydencją w Unii Europejskiej w radach ds.: Energii, Handlu i Konkurencyjności. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego międzyresortowego zespołu ds. koordynacji działań podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem.

Był współzałożycielem Fundacji Rozwoju Samorządowych Funduszy Pożyczkowych. Wchodził w skład rad nadzorczych: Towarzystwa Ubezpieczeń „Florian”, „Mostostalu Słupca”, portu lotniczego „Lublin”. W latach 2001–2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej, a od 2018 r. jest prezesem Zarządu spółki „Polskie Młyny”. Od 1992 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Wielkim Komandorskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy”, Orderem Świętego Karola, norweskim Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi, portugalskim Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi.

Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełnił funkcję prezesa tej partii (1991–1997 i 2005–2012), przewodniczy Radzie Naczelnej PSL.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.