Tomasz Kurpiewski

Tomasz Kurpiewski

Media społecznościowe

Tomasz Kurpiewski

Sustainability Senior Manager, McDonald’s Polska
 
Urodzony w Warszawie. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego (magister ochrony środowiska) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu (magister prawa), ukończone studia podyplomowe na SGGW w zakresie Bezpieczeństwa i Jakości Żywności.

Podczas integracji Polski z Unią Europejską specjalista w Ministerstwie Środowiska w Wydziale Integracji Europejskiej. Przez wiele lat członek Narodowej Rady Ekologicznej powołanej przez Prezydenta RP.

Członek zarządu Platformy ds. Zrównoważonej Wołowiny.

Członek zarządu Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Zrównoważonej Żywności.

Obecnie zajmuje stanowisko starszego menagera zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw McDonald’s Polska. Pełni w firmie funkcję głównego audytora wewnętrznego w zakresie ochrony środowiska oraz jest członkiem zespołu globalnego Sustainability wdrażającego strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zrównoważoną hodowlę wołowiny oraz gospodarkę obiegu zamkniętego.

14:05 - 15:05

Czy presja na produkcję i konsumpcję wołowiny będzie rosła? Jaką przyjąć strategię dla produkcji wołowiny w UE?

Dyskusja na temat rosnącej presji na konsumentów wołowiny, dyskredytującej wołowinę w zakresie roli w diecie i względów etycznych tzn. ochrony klimatu.