Thomas Sanchez

Thomas Sanchez

Media społecznościowe

Thomas Sanchez

Starszy doradca ds. polityki w Sekretariacie Copa Cogeca odpowiedzialny za przeżuwacze oraz zdrowie i dobrostan zwierząt (mleko i produkty mleczne | wołowina i cielęcina | mięso baranie i kozie | konie | zwierzęta hodowlane | zdrowie i dobrostan zwierząt)

Thomas Sanchez pełni funkcję starszego doradcy ds. polityki w Copa-Cogeca z siedzibą w Brukseli, gdzie jest zatrudniony od 2018 roku. Na tym stanowisku koncentruje się na różnych sektorach, w tym wołowinie i cielęcinie, mleku i nabiale, mięsie owczym i kozim oraz zdrowiu i dobrostanie zwierząt. Do jego obowiązków należy reprezentowanie interesów europejskich rolników i spółdzielni rolniczych, przeprowadzanie analiz ekonomicznych i prawnych oraz angażowanie się w międzynarodowe dyskusje handlowe. Przed dołączeniem do Copa-Cogeca pan Sanchez był doradcą ds. polityki w Europejskim Związku Handlu Zwierzętami i Mięsem (UECBV), gdzie zajmował się wszystkimi kwestiami związanymi z rynkiem mięsa i zwierząt gospodarskich. Jego wykształcenie akademickie obejmuje tytuły magistra prawa rolnego i sektora rolno-spożywczego oraz prawa francuskiego i europejskiego na Uniwersytecie Paris I (Panthéon-Sorbonne), po uzyskaniu licencjatu z prawa na Uniwersytecie w Valladolid w Hiszpanii. Jego praca charakteryzuje się koncentracją na polityce rolnej w UE, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów przeżuwaczy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Starszy doradca ds. polityki
Copa Cogeca [16/09/2018 – obecnie]
Miasto: Bruksela
Kraj: Belgia

Doradca polityczny pracujący w Dyrekcji ds. Towarów i Handlu sekretariatu Copa-Cogeca, stowarzyszenia reprezentującego europejskich rolników i spółdzielnie rolnicze.
Zajmuję się sektorami mleka i produktów mlecznych, wołowiny i cielęciny, mięsa baraniego i koziego, zwierząt hodowlanych, koni, a także zdrowia i dobrostanu zwierząt. W przeszłości i nadal okazjonalnie zajmuję się wieprzowiną, drobiu, jaj, królików oraz kwiatów i roślin. Moje główne zadania polegają na reprezentowaniu interesów naszych członków, analizowaniu każdej kwestii związanej z moimi aktami z perspektywy ekonomicznej i prawnej.
Inne zadania obejmują:

 • Analiza handlu międzynarodowego.
 • Udział jako interesariusz we wszystkich istotnych spotkaniach w instytucjach UE (grupy dialogu obywatelskiego, dialogi społeczeństwa obywatelskiego).
 • Koordynacja i udział jako ekspert w konferencjach dotyczących afrykańskiego pomoru świń w różnych państwach członkowskich UE.

Doradca ds. polityki
UECBV – Europejska Unia Handlu Zwierzętami Hodowlanymi i Mięsem [31/05/2016 – 29/11/2017]
Miasto: Bruksela
Kraj: Belgia

 • Analiza rynku mięsa (wołowina, wieprzowina, owce, kozy, konie), opracowywanie dokumentów i prezentacji. Dostarczanie cotygodniowego biuletynu na temat informacji rynkowych i ewolucji cen – a także w kontekście Obserwatorium Rynku Mięsa (DG AGRI).
  Obserwatorium Rynku Mięsa (DG AGRI).
 • Analiza handlu międzynarodowego i umów o wolnym handlu oraz opracowywanie stanowisk.
 • Koordynacja wewnętrznej grupy zadaniowej ds. BREXIT oraz analiza BREXIT i komunikacja z członkami UECBV.
 • Polityka celna; unijny kodeks celny; zaopatrzenie statków.
 • Udział w grupach dialogu obywatelskiego i innych spotkaniach z DG AGRI, DG TRADE, DG SANTE, DG TAXUD Komisji Europejskiej; Parlamentem UE; Radą i Komitetem Regionów.
 • Koordynacja Komitetu Młodego Europejskiego Mięsa i jego działań.

Stażysta Blue Book
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dział G3 – Produkty zwierzęce [ 31/08/2015 – 31/05/2016 ]
Miasto: Bruksela
Kraj: Belgia

 • Analiza rynku drobiu.
 • Dostarczenie wytycznych dotyczących zestawu procedur technicznych i prawnych, których należy przestrzegać w przypadku wybuchu ptasiej grypy.
 • Wdrożenie wyjątkowych środków wsparcia rynkowego dla producentów dotkniętych ptasią grypą.

Stażysta
Minister Rolnictwa, Francja [ 31/01/2014 – 29/06/2014 ]
Miasto: Paryż
Kraj: Francja
Kwestie związane z WPR i wdrażaniem jednolitej wspólnej organizacji rynku we Francji.

Stażysta
Azalé SARL [ 31/05/2013 – 29/08/2013 ]
Miasto: Paryż
Kraj: Francja
Analiza importu i eksportu; kwestie podatkowe i prawne.

Stażysta
Solmur Bihorel [ 30/06/2012 – 29/08/2012 ]
Miasto: Rouen
Kraj: Francja
Prace administracyjne związane z logistyką.

Stażysta
Banque de France – Francuski Bank Centralny [ 30/06/2008 – 30/07/2008 ]
Miasto: Paryż
Kraj: Francja
Zadania administracyjne w Dyrekcji Operacji Rynkowych.

Stażysta
OMIC – Biuro Informacji dla Konsumentów – Gmina Valladolid [ 31/03/2011 – 30/05/2011 ]
Miasto: Valladolid
Kraj: Hiszpania
Informacje prawne dla konsumentów, szczególnie w przypadku oszustw.

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA

Tytuł magistra – prawo rolne i sektor rolno-spożywczy
Uniwersytet Paris I (Panthéon-Sorbonne) [ 31/08/2013 – 29/06/2014 ]
Adres: 12 Place du Panthéon, 75231 Paryż (Francja)
Strona internetowa: https://www.pantheonsorbonne.fr/accueil

Studia magisterskie – LLM prawo francuskie i prawo europejskie.
Uniwersytet Paryż I (Panthéon-Sorbonne) [ 31/08/2012 – 29/06/2013 ]
Adres: 12 Place du Panthéon, 75231 Paryż (Francja)
Strona internetowa: https://www.pantheonsorbonne.fr/accueil

Licenciatura en Derecho (licencjat z prawa)
Uniwersytet w Valladolid (+ Erasmus na Uniwersytecie Paris V – René Descartes) [ 31/08/2006 – 16/10/2011]
Adres: Plaza Universidad, 47002 Valladolid (Hiszpania)

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Język(i) ojczysty(e): Hiszpański | Francuski

Inne języki:

Angielski
SŁUCHANIE C2 CZYTANIE C2 PISANIE C1
PRODUKCJA MÓWIONA C1 INTERAKCJA MÓWIONA C1

Niemiecki
SŁUCHANIE A2 CZYTANIE A2 PISANIE A2
PRODUKCJA MÓWIONA A2 INTERAKCJA MÓWIONA A2

Poziomy: A1 i A2: Użytkownik podstawowy; B1 i B2: Użytkownik niezależny; C1 i C2: Biegły użytkownik

UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Spotkania wideo
Zoom / Skype / Gotomeeting / Webex / InterActio / Kudo

Microsoft Office
Microsoft Word / Microsoft Excel / Outlook / Microsoft Powerpoint / Microsoft Teams

Media społecznościowe
Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn

Baza danych online – wyszukiwanie i ekstrakcja danych
Eurostat / Comext / ComTrade / EurLex

Audio i wizualizacja
Photoshop / Premiere Pro

Środowisko Google
Dysk Google / Dokumenty Google

Ogólne
Rozwiązywanie problemów ze sprzętem

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.