Stéphanie Pochon

Media społecznościowe

Stéphanie Pochon

Partner, Forward Global

20 lat kampanii rzeczniczych i komunikacyjnych w Brukseli

Stéphanie jest doświadczoną lobbystką UE i specjalistką w zakresie komunikacji strategicznej, zarządzania koalicjami i kampanii rzeczniczych, zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym. Ma dwudziestoletnie doświadczenie we wspieraniu największych firm, organizacji handlowych i MŚP w kwestiach związanych z rynkiem wewnętrznym, rolno-spożywczym i zrównoważonym rozwojem.

W ciągu 20 lat była świadkiem wzrostu znaczenia Parlamentu Europejskiego jako ośrodka władzy i Unii Europejskiej jako organu wyznaczającego standardy. Była aktywnie zaangażowana w prace nad ponad 50 aktami prawnymi – od ich powstania do zakończenia, a także w liczne kampanie informacyjne. Europejski proces decyzyjny nie jest dla niej tajemnicą, a dzięki pracy nad wysoce upolitycznionymi dokumentami o przełomowym wpływie na tkankę przemysłową wielu sektorów zyskała zaufanie decydentów UE.

Stéphanie ukończyła prestiżowy europejski program magisterski Kolegium Europejskiego w Brugii po studiach w Sciences-Po w Strasburgu i na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Przez pięć lat była wykładowcą lobbingu w UE w Sciences-Po Paris (EU Affairs Master).

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.