Prof. dr Peer Ederer
Członek Rady Naukowej Światowej Organizacji Rolników
Prof. dr Peer Ederer
Członek Rady Naukowej Światowej Organizacji Rolników

Naukowiec zajmujący się globalnym systemem żywnościowym. Konsultant ds. agrobiznesu, innowacji i wzrostu. Lojalny wobec dowodów naukowych.

Członek Rady Naukowej, Światowa Organizacja Rolników

Prof. dr Ederer jest naukowcem i przedsiębiorcą. Jako naukowiec bada, publikuje i naucza na temat powiązań między tworzeniem kapitału ludzkiego, uczeniem się, wzrostem gospodarczym i innowacjami. Jego analizy są często konsultowane przez liderów biznesu i decydentów politycznych w zakresie ich strategii innowacji i wzrostu. Jest szczególnie aktywny w sektorze żywności i agrobiznesu. Jako przedsiębiorca w swojej firmie africa enablers, skupia się na tworzeniu zrównoważonych i opłacalnych rozwiązań infrastrukturalnych dla krajów na całym kontynencie afrykańskim.

W nauce, prof. Ederer wykazał skuteczne strategie dla kapitału ludzkiego, wzrostu gospodarczego i innowacji z biznesowych studiów przypadków i analiz empirycznych dla osób, firm i regionów. Jest dyrektorem programowym i naukowym Global Food and Agribusiness Network, która jest wspierana przez China Europe International Business School (CEIBS). Sieć prowadzi kilka razy w roku wydarzenia na całym świecie (więcej na foodandagribusiness.org). Na Zeppelin University od 2004 roku prowadzi projekty badawcze i executive teaching assignments dotyczące innowacji i wzrostu. W latach 2012-2016 był dyrektorem projektu badawczego LLLight'in'Europe finansowanego przez UE, prowadząc konsorcjum ośmiu wiodących na świecie uniwersytetów badawczych w zakresie Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks (więcej na lllightineurope.com).

Prof. Ederer prowadzi działalność gospodarczą w Afryce od 2005 roku. Swoją karierę rozpoczął jako trader finansowy w Deutsche Bank w Japonii w 1989 roku, gdzie opracował arbitraże dla instrumentów pochodnych stopy procentowej i instrumentów rynku pieniężnego. Później przez pięć lat pracował w niemieckim biurze McKinsey & Company, specjalizując się w zarządzaniu technologią, innowacjami i przemysłem energetycznym.

Prof. Ederer studiował zarządzanie biznesem na Sophia University w Tokio oraz w Harvard Business School w Bostonie. Doktorat obronił na Uniwersytecie Witten Herdecke w Niemczech, na temat relacji finansowych między państwem a obywatelami.

 

2023-01-27

Społeczna rola bydła, czas odczarować mity
  • 09:25 - 11:20
  • 115 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore