Prof. Dr. hab. Wilhelm Windisch
Prof. Dr. hab. Wilhelm Windisch

Katedra Żywienia Zwierząt TUM School of Life Sciences Weihenstephan Technical University Munich (TUM) Liesel-Beckmann-Straße 2 D-85354 Freising-Weihenstephan
Edukacja
1979-1985 Studium Nauk Rolniczych, TUM
1985 Dyplom nauk rolniczych
1988 dr nauk rolniczych TUM
1995 Habilitacja, venia legendi (dr agr. habilitowany, żywienie zwierząt i fizjologia produkcji), TUM
Kariera
1985-2002 Pracownik naukowy Instytutu Fizjologii Żywienia TUM
2002 – 2010 Profesor zwyczajny na Uniwersytecie BOKU w Wiedniu (Austria), Żywienie Zwierząt (kierownik katedry)
2006 – 2009 Członek senatu BOKU University Vienna, Austria
2006 profesor zwyczajny na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy
2007 – 2009 Kierownik Katedry Nauk o Żywności i Technologii na Uniwersytecie BOKU w Wiedniu
2010 do chwili obecnej profesor zwyczajny (W3) TUM, Żywienie Zwierząt (kierownik katedry)
2013 do 2017 Dyrektor Centrum Nauk Rolniczych im. Hansa Eisenmanna TUM
2022 Zakończenie czynnej służby w TUM w kontekście przejścia na emeryturę częściową
Członkostwo naukowe
• Komisja ds. Pasz i Żywienia Zwierząt (Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka (BfR), Niemcy): 2014-2021: członek
• Panel FEEDAP EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), KE: 2004-2006: członek
• Towarzystwo Fizjologii Odżywiania (GfE), Niemcy 2016-2020: prezes; 2013-2016: wiceprezes; 2012 do chwili obecnej: Członek Komisji ds. Standardów Wymagań GfE
• Towarzystwo Minerałów i Pierwiastków Śladowych (GMS), Niemcy: 2001-2009: Wiceprezes GMS; 2009-2013: Przewodniczący naukowej rady doradczej GMS
• Bawarskie Stowarzyszenie Żywienia Zwierząt (BAT e.V.) 2011-2022: prezes
• Eco Social Forum Austria 2020 do chwili obecnej: przewodnicząca kuratorium
• Alliance for Life Sciences, Food, Veterinary Expertise and Agriculture (ALVA), Austria: 2013-2017: Przewodniczący Wydziału Analiz Pasz i Roślin ALVA
• QS Qualität und Sicherheit GmbH członek kuratorium od 2018 do 2022
• DLG Gütezeichen Mischfutter, od 2018 DLG-Kommission Mischfuttermittel 2014 do chwili obecnej: członek; 2016 do chwili obecnej: przewodniczący komisji
• Innovation Room New Food Systems (Niemcy) 2020 do chwili obecnej: kurator
Nagrody naukowe
• Nagroda H. Wilhelma Schaumanna 1991
• Nagroda Talentu dr. Heinricha-Baura 1994
• Nagroda Talentu im. Henneberga-Lehmanna 1996
• Nagroda DVT 2021
• Lew Bawarski przez Ministerstwo Rolnictwa Bawarii
Najnowsze zainteresowania badawcze
• Żywienie zwierząt gospodarskich w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym w rolnictwie
• Wpływ dodatków paszowych i antyodżywczych związków dietetycznych na czynność przewodu pokarmowego
• Metabolizm niezbędnych pierwiastków śladowych (Zn, Fe, Cu), biodostępność, regulacja homeostatyczna

2023-01-27

Społeczna rola bydła, czas odczarować mity
  • 09:25 - 11:20
  • 115 min
Prace KE nad definicją produkcji zrównoważonej - propozycja COPA COGECA
  • 12:05 - 13:05
  • 60 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore