Peter Creaser

Media społecznościowe

Peter Creaser

Australijski radca ministerialny ds. rolnictwa w UE z siedzibą w Brukseli w Ambasadzie Australii w Belgii i Luksemburgu.

Przez ostatnie 30 lat Peter pracował w sektorze prywatnym oraz w rządach stanowych i federalnych, ściśle współpracując z rolnikami, grupami społecznymi, szerszym przemysłem rolniczym i sektorami handlu w celu wspierania zrównoważonego zarządzania gruntami i rolnictwa, ochrony różnorodności biologicznej, bezpieczeństwa biologicznego i bezpiecznego handlu australijskimi produktami rolnymi. Peter posiada tytuł magistra zarządzania zasobami naturalnymi i jest członkiem Australian Rural Leadership Foundation.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.