Monika Piątkowska

Monika Piątkowska

Media społecznościowe

Monika Piątkowska

Prezeska Izby Zbożowo-Paszowej. Prawniczka, ekspertka w dziedzinie gospodarki i wsparcia przedsiębiorczości, stypendystka Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA. Posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym tj. w administracji rządowej i samorządowej. Od wielu lat wykorzystuje swoje doświadczenie, konsekwentnie wspierając polskich przedsiębiorców – pracując zarówno jako urzędniczka samorządowa, ministerialna oraz członkini zarządu jednej z państwowych agencji.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.