Michał Siwek

Michał Siwek BNP Paribas

Media społecznościowe

Michał Siwek

Dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas

Z bankowością związany od 20 lat. W tym okresie był odpowiedzialny m.in. za rozwój relacji z kluczowymi klientami, zarządzanie zespołami biznesowymi, rozwój strategii sektorowej (Food&Agri i TSL).

Doświadczenie zdobywał w Grupie Rabobank, pracował zarówno w Polsce, jak Niderlandach (Centrala Grupy Rabobank oraz sieć bankowości korporacyjnej).

W procesie fuzji BNP Paribas i Rabobank/BGŻ był odpowiedzialny za obszar integracji klientów strategicznych, a następnie w BNP Paribas za Departament Dużych Przedsiębiorstw.

Pracował również w Pionie Bankowości Korporacyjnej Santander Bank Polska, gdzie odpowiadał za rozwój strategii sektorowej TSL.

Obecnie jest odpowiedzialny za strategie sektorową, zrównoważoną transformację & ESG oraz rozwój bankowości sektora Food&Agri banków Grupy BNP Paribas w regionie CEE i Turcji.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.