Liam MacHale
Dyrektor ds. europejskich, Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników
Liam MacHale
Dyrektor ds. europejskich, Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników

Jako dyrektor biura IFA w Brukseli Liam odgrywa kluczową rolę w promowaniu i obronie interesów irlandzkich rolników w Europie. Utrzymuje regularne kontakty z najwyższymi europejskimi urzędnikami państwowymi odpowiedzialnymi za wołowinę, mleko, zboża, owce, świnie, kwestie weterynaryjne, rozwój obszarów wiejskich, leśnictwo, środowisko, ogrodnictwo, pasze, ziemniaki, konie i sektory akwakultury, itp. w celu zapewnienia, że interesy irlandzkich rolników są jasno rozumiane.

Biuro w Brukseli zapewnia również skuteczne połączenie komunikacyjne z decydentami UE. Osiąga się to poprzez prowadzenie formalnych i nieformalnych spotkań z Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Januszem Wojciechowskim, oraz innymi komisarzami i urzędnikami gabinetu. Biuro utrzymuje również bezpośrednie kontakty z kluczowymi urzędnikami Komisji odpowiedzialnymi za formułowanie propozycji politycznych w zakresie rolnictwa, środowiska, handlu i innych dziedzin.

Biuro IFA monitoruje spotkania Rady Ministrów i szczyty UE, na których podejmowane są krytyczne decyzje, a także udziela briefingów politycznych członkom Parlamentu Europejskiego, w tym członkom jego wpływowej komisji ds. rolnictwa.

IFA reprezentuje irlandzkich rolników w COPA, która jest grupą parasolową europejskich organizacji rolniczych i aktywnie uczestniczy w grupach roboczych COPA w całym spektrum towarów i obszarów nietowarowych. Na poziomie międzynarodowym, IFA jest w kontakcie z innymi organizacjami rolniczymi i uczestniczy w spotkaniach Światowej Organizacji Rolników (WFO).

 

2023-01-27

Rola Wspólnej Polityki Rolnej w zrównoważonej transformacji
  • 17:20 - 18:20
  • 60 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore