Karsten Maier

Media społecznościowe

Karsten Maier

Sekretarz Generalny UECBV od 2019 r.

Wcześniejsze stanowiska w stowarzyszeniach cukrowniczych w Niemczech

Ukończył Uniwersytet w Hohenheim, nauki rolnicze, doktorat z agroekonomii.

UECBV reprezentuje ponad 50 stowarzyszeń z :

  • 24 państw członkowskich UE + niektórych krajów EFTA i Wielkiej Brytanii.
  • Partnerzy handlowi UE w sektorze mięsnym są również stowarzyszeni z UECBV (np. Japonia i Ukraina).

UECBV koncentruje się na bydle, wołowinie / koniach, koninie / owcach i kozach, mięsie owczym i kozim / świniach, wieprzowinie.

Reprezentuje dodatkowo 3 europejskie stowarzyszenia

  • Rynki zwierząt gospodarskich (AEMB)
  • Przemysł osłonek naturalnych (ENSCA)
  • Dostawców na statki (OCEAN)

W sumie około 20 000 firm różnej wielkości i ponad 230 000 miejsc pracy jest reprezentowanych w UECBV za pośrednictwem krajowych federacji członkowskich.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.