Jerzy Wierzbicki

Strona internetowa

Media społecznościowe

Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny

Przewodniczący GR Promocja Copa Cogeca

Wice Przewodniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina Copa Cogeca

Wice Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Przewodniczący Platformy Zrównoważonej Wołowiny

Prezes, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Przewodnicżący Rady Fundacji International Meat Research 3G Foundation

Członek Komitetu Monitorującego Krajowego Planu Strategicznego

Ekspert COPA COGECA w Grupie Dialogu Społecznego Komisji Europejskiej

Pełnił funkcje:

Przewoniczący Funduszu Promocji Mięsa Wołowego pierwszej i drugiej kadencji

Przewodniczący Rady Dialogu Spolecznego w Rolnictwie pierwszej kadenjcji organu pomocniczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9:00 - 9:05 Przywitanie

Oficjalne przywitanie przez Jerzego Wierzbickiego Przewodniczącego Rady Sektora Wołowiny i prowadzącego Karola Bujoczka redaktora naczelnego Top Agrar.