Jan Pietrzak

Media społecznościowe

Jan Pietrzak

Prezes Zarządu

Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Rolnik z gminy Śmigiel, województwo wielkopolskie. Gospodarstwo rolne o powierzchni 80 ha, produkcja bydła opasowego 150 szt., trzoda chlewna 300 szt. Wieloletni samorządowiec.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.