dr Rafał Romanowski

dr Rafał Romanowski

Strona internetowa

Media społecznościowe

dr Rafał Romanowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2007, 2015 – 2020, 2021 – 2023.  

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.