dr inż Grzegorz Pogorzelski
Ekspert ds. oceny jakości w IMR3G Foundation
dr inż Grzegorz Pogorzelski
Ekspert ds. oceny jakości w IMR3G Foundation

W swojej pracy naukowej zajmuje się w głównej mierze jakością mięsa wołowego.  Brał aktywny udział w realizacji projektu ProOptiBeef  Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią ‘’od widelca do zagrody. W ramach projektu prowadził badania wpływu czynników przyżyciowych i poubojowych na szeroko pojętą jakość wołowiny obejmując jej właściwości fizykochemiczne jak i sensoryczne. W 2016 roku celem szczegółowego definiowania jakości tusz wołowych poznał metodyki ABCAS (Australian Beef Chiller Assessment System) opracowane przez AUSMeat i zdobył tytuł certyfikowanego klasyfikatora, od tamtego czasu prowadził badania jakości tusz wołowych w krajowych jak i zagranicznych projektach. W 2022 roku zdobył uprawnienia do nauczania i prowadzenia kursów z oceny chłodniczej jakości tusz (ABCAS) w ramach współpracy z IMRF3G oraz AUSMeat dostarczającym standardy do oceny. Dotychczasowe prace pokazały, że jakość tusz oraz dobranie właściwej metody oceny parametrów jakości tusz ściśle korelujących z jakością kulinarną ma kluczowe znaczenie dla postrzegania wołowiny przez konsumenta. Natomiast powtarzalność i właściwy opis jakości produktów zrozumiały dla odbiorców mają kluczowe znaczenie dla budowania zaufania konsumentów co może mieć wpływ na rozwój branży. Jest adiunktem w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Zwierząt

2023-01-27

Innowacje, zarządzanie jakością kulinarną - korzyści dla rolników
  • 15:35 - 16:35
  • 60 min
Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore