Dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Media społecznościowe

Dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Kierownik Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach

Jestem absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie, a od 1996 roku jestem pracownikiem Instytutu Zootechniki PIB w Balicach. Moim głównym zainteresowaniem jest ekonomika rolnictwa – ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki środowiska i produkcji zwierzęcej.

Obszar badań naukowych w jakim się poruszam to przede wszystkim:

  • ekonomiczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej,
  • projektowanie i modelowanie gospodarstw rolnych, optymalnej skali produkcji, przedziału rentowności produkcji, strategii programu produkcyjnego, jak również poziomu dochodów gospodarstw
  • szacowanie poniesionych kosztów na ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu oraz dobrostan zwierząt w gospodarstwach rolnych
  • rolnictwo zrównoważone bazujące na jednoczesnym zapewnieniu zrównoważenia społecznego, ekologicznego i ekonomicznego

Jestem autorem licznych publikacji naukowych głównie z zakresu ekonomiki produkcji zwierzęcej oraz ekspertyz i opracowań na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i innych instytucji dotyczących dobrostanu zwierząt, ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z uwzględnieniem kosztów wdrażania praktyk redukcyjnych.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.