dr inż. Czesław Siekierski

dr inż. Czesław Siekierski

Media społecznościowe

dr inż. Czesław Siekierski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urodzony 8 października 1952 r. we wsi Pieczonogi w gminie Oleśnica, w województwie świętokrzyskim. Polski polityk i ekonomista, doktor nauk ekonomicznych.

Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni, na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa, uzyskał stopień doktora nauk ekonomiczno-rolniczych.

W latach 1993-1998 r. pełnił funkcję dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Jako dyrektor Fundacji realizował programy i działania zmierzające do przygotowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do integracji z Unią Europejską.

W latach 1997-2004 był posłem na Sejm RP II i IV kadencji. W 1997 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2001-2003 pełnił w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcję sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do przygotowania polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską.

Od 2004 r. do 2019 r. był eurodeputowanym w Parlamencie Europejskim, gdzie w latach 2009-2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, a następnie, w latach 2014-2019, przewodniczącego tej Komisji.

W 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji. Obecnie jest posłem na Sejm RP X kadencji. 13 grudnia 2023 r. powołany na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL. Pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych, syn działacza ZMW Wici, żołnierza Batalionów Chłopskich.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.