Agnieszka Maliszewska

Agnieszka Maliszewska

Media społecznościowe

Agnieszka Maliszewska

Pierwsza wiceprezydent COGECA, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

Absolwentka Technikum Rolniczego, Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Wiedzą.

Od 2002 roku jest organizatorem międzynarodowej konferencji sektora mleczarskiego – obecnie Międzynarodowego Forum Społeczności Mleczarskiej, konferencji o bardzo wysokim poziomie merytorycznym z udziałem ekspertów z całego świata, polityków i dyplomatów.
Inicjatorka powołania (w 2008 roku) Polskiej Izby Mleka, którą kieruje jako Dyrektor Biura od momentu jej powstania.
Od 2009 roku Członek Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka.
W latach 2018-2019 była Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W 2013 roku za swoje osiągnięcia została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W 2015 roku otrzymała z rąk Ministra Gospodarki Odznakę Honorową Zasłużony dla Rozwoju Gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej za działania na rzecz promocji polskiej gospodarki.
Od 2019 roku pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA – organizacji zrzeszającej europejskie spółdzielnie rolnicze i przetwórcze.
W 2021 roku francuski Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej mianował Panią Agnieszkę Maliszewską Kawalerem Orderu za Zasługi dla Rolnictwa za wkład w umacnianie stosunków polsko-francuskich i dwustronnej wymiany w dziedzinie rolnictwa, jako pierwszą kobietę Polkę wyróżnioną tym prestiżowym wyróżnieniem.
Od 2022 roku członek grupy ekspertów ds. europejskiego mechanizmu gotowości i reagowania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego

Prywatnie szczęśliwa mama studentki medycyny.
Hobby – sport, w tym biegi ekstremalne, beletrystyka.

09:35 - 11:05

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata byłych Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Europosłów.

16:50 - 17:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.