Rada programowa

Marcin Adamczyk

Prezes

Fundacja IMR3G Foundation

Łukasz Chmielewski

Członek Zarządu

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

dr Witold Choiński

Prezes

Związek Polskie Mięso

Ireneusz Drozdowski

Dyrektor

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

dr Krzysztof Duda IZ PIB

dr Krzysztof Duda

Dyrektor

Instytut Zootechniki PIB

Andrzej Gantner

Wiceprezes Zarządu

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Profesor Uczelni dr hab. Marcin Gołębiewski

dr hab. prof. SGGW Marcin Gołębiewski

Profesor Uczelni

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. prof. UWM Mirosław Gornowicz

Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Leszek Hądzlik

Prezydent

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Zygmunt Jodko Prezes - Lubuski Związek Rolników

Zygmunt Jodko

Prezes

Lubuski Związek Rolników

Renata Juszkiewicz

Prezes Zarządu

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Aleksandra Konecka

Dyrektor

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Felix Koziebrodzki

Prezes

Agraimpex Sp. z o.o.

Tomasz Kurpiewski

Sustainability Senior Manager

McDonald's Polska

dr inż. Sylwia Łaba

Dyrektor

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

Jacek Łukaszewicz

Dyrektor Biura

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Tomasz Łukomski

Przewodniczący

Centrum Narodowe Młodych Rolników

Marek Mastalerek

Prezes

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

dr inż. Robert Mroczek

Doktor

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

Krzysztof Nykiel

Prezes Zarządu

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

Mariusz Olejnik

Prezes

Polska Federacja Rolna

Prezes Tomasz Parzybut - Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Parzybut

Prezes

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Wiesław Pilch

Członek Zarządu

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Maciej Ptaszyński

Prezes Zarządu

Polska Izba Handlu

Tomasz Rasiński

Wiceprezes

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jerzy Rey

Przewodniczący Rady

Związek Polskie Mięso

Wiesław Różański

Prezes

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Marian Sikora

Marian Sikora

Przewodniczący Rady Federacji

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Marcin Sokołowski

Quality Assurance & Sustainability Raw Material Manager 

OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o

Wiktor Szmulewicz

Prezes

Krajowa Rada Izb Rolniczych

dr hab. inż. prof. URK Sylwester Tabor

Rektor

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Mieczysław Twaróg

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Dyrektor

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Szczepan Wójcik

Prezes Zarządu

Fundacja Polska Ziemia

Ryszard Zarudzki

Zastępca Prezesa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jacek Zarzecki

Prezes

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego