Program

02.02.2024 Agenda 10. Edycji Forum Sektora Wołowiny

08:00 - 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 - 09:05

Przywitanie

Oficjalne przywitanie przez Jerzego Wierzbickiego Przewodniczącego Rady Sektora Wołowiny i prowadzącego Karola Bujoczka redaktora naczelnego Top Agrar.

Prelegenci:

Karol Bujoczek - Redaktor Naczelny Top Agrar

Karol Bujoczek

Redaktor Naczelny Top Agrar

Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny

09:05 - 09:20

Otwarcie Konferencji

Oficjalne otwarcie konferencji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego.

Prelegenci:

dr inż. Czesław Siekierski

Czesław Siekierski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

09:20 - 09:35

Kluczowe Przemówienie

Wystąpienie Janusza Wojciechowskiego Komisarza ds. rolnictwa UE.

Prelegenci:

Janusz Wojciechowski, European Commissioner for Agriculture2

Komisarz Janusz Wojciechowski

Komisarz ds. rolnictwa UE

09:35 - 10:35

Przyszła WPR w kontekście akcesji Ukrainy – szanse i zagrożenia

Debata z udziałem ekspertów branżowych i polityków.

Prelegenci:

Janusz Wojciechowski, European Commissioner for Agriculture2

Komisarz Janusz Wojciechowski

Komisarz ds. rolnictwa UE

dr inż. Czesław Siekierski

Czesław Siekierski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Jurgiel

Krzysztof Jurgiel

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Marek Zagórski Poseł na Sejm RP

Marek Zagórski

Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Wiktor Szmulewicz

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Monika Piątkowska

Prezeska Izby Zbożowo-Paszowej

Waldemar Pawlak

Waldemar Pawlak

Senator Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

10:35 - 11:05

Przerwa

11:05 - 12:05

Prośrodowiskowe i proklimatyczne oczekiwania zmian w produkcji bydła - czy możemy nie zmniejszać emisji?

Debata z udziałem ekspertów branżowych i polityków.

Prelegenci:

Richard Brown

Richard Brown

Dyrektor, Gira - A Girag & Associates Company

Peter Creaser

Australijski radca ministerialny ds. rolnictwa w UE z siedzibą w Brukseli w Ambasadzie Australii w Belgii i Luksemburgu.

Knud Buhl

Knud Buhl

Dyrektor, Danish Bacon & Meat Council

Michał Siwek BNP Paribas

Michał Siwek

Dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP Paribas

Thomas Sanchez

Thomas Sanchez

Starszy doradca ds. polityki w Sekretariacie Copa Cogeca

Erik Schoettl

Erik Schoettl

Dyrektor Zarządzający na Europę OSI EUROPE FOODWORKS GmbH

Tomasz Kurpiewski

Tomasz Kurpiewski

Sustainability Senior Manager, McDonald's Polska

12:05 - 13:20

Przerwa obiadowa

13:20 - 14:20

Czy presja na produkcję i konsumpcję wołowiny będzie rosła? Jaką przyjąć strategię dla produkcji wołowiny w UE?

Dyskusja na temat rosnącej presji na konsumentów wołowiny, dyskredytującej wołowinę w zakresie roli w diecie i względów etycznych tzn. ochrony klimatu, dobrostanu zwierząt.

Prelegenci:

Prof. Jean-Francois Hocquette

Jean-Francois Hocquette, PhD

INRAE

Dr. Luigi Scordamaglia

Prezes Filiera Italia

Paolo Patruno

Zastępca Sekretarza Generalnego CLITRAVI

Prof. dr hab. Jarosław Całka

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka

czł. koresp. PAN, Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

Karsten Maier

Sekretarz Generalny UECBV

Stéphanie Pochon

Partner, Forward Global

Luc Vernet

Sekretarz Generalny Farm Europe

14:20 - 15:20

Rola i znaczenie innowacji w zrównoważonym i opłacalnym rozwoju łańcucha wartości wołowiny

Dyskusja na temat innowacji w łańcuchu dostaw wołowiny.

Prelegenci:

Rod Polkinghorne

International Meat Research 3G Foundation

dr hab. Marcin Gołębiewski

prof. SGGW Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach

Dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Kierownik Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach

Jan Pietrzak

Prezes Zarządu, Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Jacek Jarząbek

Kierownik Działu Zarządzania Architekturą Korporacyjną w NASK

15:20 - 15:50

Przerwa

15:50 - 16:50

Rola WPR w wyznaczaniu kierunków zrównoważonej transformacji uczestników łańcucha wartości wołowiny

Debata dotycząca możliwości i potrzeby wspierania transformacji producentów w ramach polityki rolnej.

Prelegenci:

dr Rafał Romanowski

dr Rafał Romanowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Liam MacHale

Liam MacHale

Dyrektor ds. europejskich, Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników

Agnieszka Maliszewska

Pierwsza wiceprezydent COGECA, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

Jacek Zarzecki

Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny

16:50 - 17:00

Podsumowanie konferencji

Podsumowanie konferencji przez Jacka Zarzeckiego Przewodniczącego Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Prelegenci:

Jacek Zarzecki

Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

19:00-22:00

Kolacja

Kolacja, uroczystość wręczenia nagród Producent Bydła Mięsnego Roku 2023