Program

Ramowy program
IV Forum Sektora Wołowiny

Myślą przewodnią IV Forum będzie prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Polska Wołowina 2022”, nad którą sygnatariusze porozumienia „Polska Wołowina 2022” aktualnie pracują, a zgodnie z wolą Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konsultują kolejne fazy prac z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa.

I dzień FORUM

09:00 - 10:00 Rejestracja gości.
10:00 - 10:10 Otwarcie Forum.
10:10 - 10:30 Wystąpienie honorowych gości.
10:30 - 10:50 Trendy na rynku mięsa - wykład wprowadzający.
10:50 - 11:20 Dyskusja - Jaka jest przyszłość sektora wołowiny na globalnym rynku?
      ° Światowy rynek wołowiny
      ° Czego potrzebują producenci w UE, aby być konkurencyjni na globalnym rynku?
      ° Jak dostosować się do zmian preferencji konsumentów?
      ° Czy wystarczą strategie zakładów i indywidualnych rolników, czy też skuteczne są strategie dla krajów?
      ° Jakie strategie realizują inni?
      ° Jak skutecznie konkurować z tanimi producentami wołowiny w UE i w krajach trzecich?
      ° Jaką strategie przybrać wobec trendów wegetariańskich, ochrona planety wobec zmian klimatycznych,
11:20 - 11:50 Przerwa kawowa.
11:50 - 12:10 Prezentacja - Wyzwania dla polskich producentów żywca wołowego i wołowiny.
12:10 - 12:50 Dyskusja - Które wyzwania są kluczowe dla polskiego sektora wołowiny?
      ° PERCEPCJA- Dyskusyjny wizerunek polskiej wołowiny
      ° INTEGRACJA- Niska powtarzalność produkcji
      ° SATYSFAKCJA- Nieefektywne narzędzia przekładające preferencje konsumentów na proces produkcji
      ° KOOPERACJA- Niewystarczająca współpraca w łańcuchu wartości
      ° KOMPETENCJE- Mocno zróżnicowany poziom kompetencji producentów
      ° OPTYMALIZACJA- Nieefektywne wykorzystanie zasobów
12:50 - 14:20 Obiad.
14:20 - 14:40 Prezentacja - Dźwignie wzrostu
14:40 - 15:10 Dyskusja - Czy dźwignie wzrostu w strategii "Polska Wołowina 2022" są dobrze dobrane?
      ° Podniesienie ceny poprzez certyfikat dobrostanu
      ° Podniesienie ceny poprzez system zapewnienia jakości kulinarnej
      ° Podniesienie ceny i obniżka kosztów poprzez poprawę mixugenetyki
      ° Obniżenie kosztów w wyniku poprawy kompetencji producentów i przetwórców
15:10 - 15:30 Prezentacja - Inicjatywy strategiczne w strategii "Polska Wołowina 2022" - cz. I
15:30 - 16:00 Dyskusja - Które inicjatywy strategiczne efektywnie wpłyną na poprawę konkurencyjności polskiej wołowiny?
      ° Opracowanie kompleksowego zbioru wiedzy nt. żywienia bydła w warunkach polskich, ekonomiki chowu, cen transakcyjnych bydła i kalkulatorów
      ° Szkolenia, zachęty finansowe i akcje promocyjne dla producentów w celu zachęcenia do korzystania ze zrewitalizowanego systemu doradztwa techniczno-ekonomicznego
      ° Zwiększenie przejrzystości rynku cieląt i żywca w tym zwiększenie zaufania producentów do klasyfikacji EUROP
      ° Zachęty finansowe do inwestycji, szkolenia i akcje promocyjne dla producentów w celu zachęcenia do specjalizacji w etapach chowu
      ° Zacieśnienie współpracy w łańcuchu wartości
      ° System zapłaty w łańcuchu dostaw oparty na wartości
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa.
16:30 - 16:50 Wykład- Inicjatywy strategiczne w strategii "Polska Wołowina 2022"- cz. II
16:50 - 17:20 Dyskusja- Jak budować markę Polska Wołowina?
      ° Jak powinna być zdefiniowana marki Polska Wołowina ?
      ° Jakie powinniśmy przyjąć założenia dla opracowania strategii komunikacji marki Polska Wołowina 
      ° Czy opracowanie założeń systemu zapewniania jakości kulinarnej całej wołowiny produkowanej w Polsce i jego implementacja jest istotne dla promocji polskiej wołowiny?
      ° Czy standardy dobrostanu zwierząt powinny być elementem definicji marki polska wołowina?
      ° Czy strategia promocji polskiej żywności zapewni wsparcie dla promocji polskiej wołowiny?
      ° Promocja polskiej wołowiny - większe inwestycje na promocję w kraju czy promocję eksportu?
17:20 - 17:30 Podsumowanie IV Forum Sektora Wołowiny.

II dzień FORUM

9:00 - 12:00 Warsztaty branżowe dot. Strategii "Polska Wołowina 2022"

  1. Wyzwania, dźwignie wzrostu.
  2. Inicjatywy strategiczne.
Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa