Wzrosła produkcja wołowiny w UE

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. w UE-28 wyprodukowano o 3,7% więcej bydła (w tonach) niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, jednocześnie ubój w sztukach był większy o 2,1%. W starej „15” bydła w tonach wyprodukowano w br. o 2,9% więcej, a w sztukach o 1,2%. W całej UE zwiększyły się dostawy wolców (o 6,7%), jałówek (o 5,9%), krów (o 5,2%), cieląt (o 2,5%) i wołów (o 1,8%). Natomiast produkcja młodego była rzeźnego spadła o 2,9%. Więcej bydła (w tonach) dostarczyli rolnicy w Rumunii, na Węgrzech, w Polsce, we Włoszech, w Estonii, na Litwie, Cyprze, w Luksemburgu, Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Słowenii, Belgii, Austrii, Finlandii, Czechach, Francji i w Niemczech. Natomiast spadek produkcji wystąpił na Malcie, Słowacji, w Grecji, Chorwacji, Danii, Irlandii i w Wielkiej Brytanii.

Na europejskim rynku podaż wołowiny wzrosła z uwagi na wysoki stopień tj. w 98,4% wykorzystania w sezonie 2014/2015 kontyngentu na dostawy wysokiej jakości wołowiny z USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. Rok wcześniej, tj. w sezonie 2013/2014 kontyngent ten był wykorzystany w 85,7%. Źródło: Fammu (opr. les); fot. Lesiakowski

 Źródło: TopAgrar.pl

Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa