Wzrośnie pogłowie bydła mięsnego?

Według wstępnych danych GUS pogłowie krów mamek w czerwcu 2016 r. wyniosło 186,4 tys. szt. i po raz pierwszy od 2013 r. zwiększyło się w ujęciu rocznym (o 12,8 proc.). Co więcej pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat, w porównaniu z czerwcem 2015 r. wzrosło o 3,1 proc. do 1,58 mln szt., a stado cieląt poniżej 1 roku zwiększyło się o 3,6 proc. do 1,73 mln szt.

- Dane te pozwalają przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości podaż żywca wołowego w naszym kraju się zwiększy - informują ekonomiści Banku BGŻ BNP Paribas.

 

http://www.agronews.com.pl/files/Image/zwierzeta_owady/700N_pixabay_limouisne.jpg

 

Źródło: BGŻ BNP Paribas; Redakcja AgroNews; fot.: Pixabay.com,

Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa