Włosi kupując mięso najczęściej wybierają wołowinę

2 3

Popyt na mięso we Włoszech został mocno ograniczony przez kryzys ekonomiczny. Jeszcze w 2007 r. spożycie mięsa ogółem przypadające na jednego mieszkańca w tym kraju kształtowało się na poziomie 83,5 kg/osobę. Od 2010 r. spożycie mięsa przypadające na jednego mieszkańca stale się obniża. W 2014 r. spadło ono do poziomu 77 kg/osobę. W rezultacie w ciągu ostatnich kilku lat wołowina straciła prawie 5 proc. udziałów w rynku mięsa we Włoszech, zyskała za to wieprzowina i mięso drobiowe, których udziały wzrosły. Mięso wołowe wciąż jest jednak najbardziej popularne w tym kraju.

Sprzedawcy detaliczni pozostają we Włoszech nadal największym dystrybutorem świeżego mięsa, z udziałem w rynku na poziomie ponad 50 proc. W ostatniej dekadzie udział ten nieznacznie się obniżył ze względu na dalszy wzrost przetwórstwa mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Trzeba także podkreślić, że będzie się on (udział) prawdopodobnie dalej obniżał za sprawą silnego popytu na produkty wygodne oraz odbudowę sprzedaży przez sektor cateringowy, który znacznie ucierpiał podczas kryzysu ekonomicznego.

kontynuacji spadku konsumpcji wołowiny oraz mięsa owczego trwającego we Włoszech od 2000 r., mięso wołowe pozostaje najbardziej cenionym gatunkiem mięsa sprzedawanym w sektorze detalicznym. Ponad jedna trzecia wołowiny sprzedawana przez ten sektor, oferowana jest przez tradycyjnych „rzeźników”. Tym niemniej trzeba zaznaczyć, że obserwowany jest stały spadkowy trend sprzedaży przez te sklepy (1,7 proc. rocznie od 2004 r.). Rośnie bowiem znaczenie bardziej nowoczesnej formy sprzedaży mięsa, zajmującej coraz większy udział w rynku. Ponadto podobnie, jak w przypadku Wielkiej Brytanii i Niemiec rośnie sprzedaż przez sklepy dyskontowe. Jest to też jedyny segment rynku, w którym zwiększa się sprzedaż mięsa wołowego we Włoszech.

Co interesujące, pomimo spadku spożycia mięsa wołowego ogółem we Włoszech, kraj ten stał się drugim największym odbiorcą wołowiny z Australii we Wspólnocie (stały wzrost importu notuje się od pięciu lat). Sprowadzane mięso trafia przede wszystkim do sektora gastronomicznego.

 

Źródło: Portal Spożywczy.pl

Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa