Produkcja wołowiny w Systemie QMP

Producenci bydła mięsnego, którzy zdecydują się na produkcję w systemie QMP mogą liczyć na wyższe zyski, pewny rynek zbytu i wsparcie ze strony licznych organizacji. Ale mają też obowiązki związane z żywieniem i utrzymywaniem zwierząt.

Sposób utrzymywania, karmienia oraz transportu bydła mięsnego ma bezpośrednie przełożenie na jakość uzyskiwanej z niego wołowiny. Dlatego też producenci, którzy decydują się na produkcję w systemie QMP są zobowiązani do przestrzegania wielu zasad.

Po pierwsze, ważny jest dobór zwierząt. Wbrew pozorom, w systemie sprawdzą się nie tylko rasy mięsne, ale też mieszane, pod warunkiem, że materiał ojcowski pochodzi od ras mięsnych. Po drugie – bardzo istotny jest system utrzymywania krów.

 Niedozwolony jest system uwięziowy, którego zabrania praktycznie każde inne państwo w Europie – wyjaśnia Monika Przeworska z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego– Chodzi przede wszystkim o dobrostan zwierząt, ale nie tylko. U bydła trzymanego na uwięzi po uboju bardzo trudno jest ustabilizować pH, co przekłada się na gorszą jakość mięsa. Zwierzę co najmniej przez 2–3 miesiące przed ubojem powinno być utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej.

Kolejną kwestią jest żywienie. Zwierzęta powinny być żywione wg specjalnie ustalonego planu, najlepiej paszami naturalnymi, uwzględniającymi ich zapotrzebowanie na każdym etapie opasania. W tej kwestii doskonale sprawdzają się naturalne pastwiska, które są źródłem niedrogiej i doskonałej jakości paszy dla zwierząt, którą pobierają sobie w zależności od zapotrzebowania.

– Żywienie powinno być dobre, ale też tanie, by nadmiernie nie obciążało hodowcy – mówi Monika Przeworska. – Najlepiej sprawdzają się po prostu pasze gospodarskie, możliwe jest też skarmianie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego.

System QMP zapewnia też dbałość o dobrostan zwierząt podczas transportu, w tym w czasie transportu do ubojni. Im mniej zestresowane jest zwierzę przed ubojem, tym lepiej. Wszystkie zwierzęta hodowane w systemie certyfikacji QMP są również pod ścisłą opieką weterynaryjną.

Wszystkie zasady obowiązujące hodowców produkujących bydło mięsne w systemie QMP mają na celu wytworzenie wołowiny najlepszej jakości. Dzięki temu konsumenci, którzy w sklepach sięgają po certyfikowaną wołowinę mogą mieć pewność, że jest ona wytwarzana według ściśle określonych standardów, jest bezpieczna i smaczna.

System jakości wołowiny QMP (Quality Meet Program) został utworzony i jest nadzorowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.Hodowcy, którzy decydują się na hodowlę w systemie QMP oraz sprzedaż bydła za...

– W 2008 r. QMP został uznany przez Ministerstwo Rolnictwa za oficjalny krajowy system jakości żywności. Polega on na holistycznym podejściu do produkcji i konsumpcji mięsa wołowego, dzięki czemu producenci mogą za wyprodukowane mięso uzyskiwać dobre ceny, a konsumenci zawsze dobrą i spełniającą najwyższe standardy jakości wołowinę – wyjaśnia Przeworska – Hodowcy, którzy pracują w systemie jakości QMP muszą przestrzegać dosyć ściśle określonych reguł, jednak ich celem nie jest utrudnianie życia rolnikom, a dbałość o dobrostan zwierząt, który bezpośrednio przekłada się na jakość pochodzącego od nich mięsa.

Hodowcy, którzy decydują się na hodowlę w systemie QMP oraz sprzedaż bydła za pośrednictwem PZPBM mogą liczyć na specjalne premie, dzięki którym automatycznie wzrastają zyski z ich produkcji.W porównaniu do innych krajów europejskich i nie tylko, produkcja wołowiny w Polsce dopiero zaczyna...

– Premia do każdego kilograma WBC wynosi od 1 do 2 zł, co w przeliczeniu na wagę sprzedawanych opasów może dać zysk ok. 1 tys. zł od sztuki. Jest to już kwota, która może działać zachęcająco – mówi Przeworska.  Z jedną z ubojni mamy też zawarte porozumienie, że przy sprzedaży bydła w ramach systemu certyfikacji QMP ubojnia wypłaca premię w wysokości 40% różnicy między aktualnymi cenami skupu w Polsce i w Europie.

Hodowla w systemie QMP to dla hodowców nie tylko dodatkowe zyski, ale również pewność produkcji. W porównaniu do innych krajów europejskich i nie tylko, produkcja wołowiny w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać, a rynek zbytu na dobrej jakości mięso będzie zawsze. Marka QMP z roku na rok jest coraz bardziej widoczna nie tylko na polskim rynku żywności, ale też za granicą.

– Jako zrzeszenie podejmujemy szereg działań, które mogą doprowadzić do zwiększenia dochodów hodowców bydła mięsnego – mówi ekspert. – Prowadzimy wiele rozmów z zagranicznymi partnerami, podpisujemy kolejne umowy handlowe, stale poszerzamy rynki zbytu za granicą. Hodowcy, którzy zdecydują się na produkcję wołowiny wysokiej jakości mogą mieć pewność, że ich mięso będzie gdzie sprzedać.

 

 

Źródło: www.bukaciarnia.pl

Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa