Polska będzie wolna od BSE!

W Polsce po raz pierwszy BSE wykryto w 2002 roku. Od tego czasu stwierdzono 76 przypadków tak zwanej choroby szalonych krów.

Ostatnie ogniska potwierdzono w 2011 i 2013. Od tego czasu nie wykryto nowych zachorowań. Co w praktyce oznacza wyeliminowanie choroby na terenie całego kraju. Polska Inspekcja Weterynaryjna złożyła wniosek do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt o uznanie nas za kraj wolny od tej choroby. 

Na decyzję ŚWOZZ trzeba poczekać do czerwca 2017 roku. Dzięki tej decyzji Polska dostanie się do grupy krajów o najniższym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła.

Ułatwi to eksport wołowiny do krajów azjatyckich oraz stworzy hodowcom bydła szanse na korzystniejsze dla nich ceny za mięso.

 

 

 

źródło: Agrobiznes

Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa