Eksport wołowiny z Polski wzrósł o 13%

Eksport wołowiny z Polski

Większa niż przed rokiem była wysyłka mięsa o 17%, a mniejsza żywca o 20% i przetworów o 16%. W związku z tym, udział mięsa świeżego, chłodzonego i mrożonego w eksporcie asortymentu wołowego i cielęcego wyniósł 92% w stosunku do 89% rok wcześniej.
 
Importerami mięsa z Polski spoza UE, do których dostawy wzrosły najbardziej dynamicznie w odniesieniu do tego samego okresu 2014 r., były m.in.: Bośnia i Hercegowina, Turkmenistan, Hongkong, Norwegia i Albania.
 
W związku z prognozowanymi dalszymi zwyżkami produkcji oraz zwiększeniem zapotrzebowania m.in. ze strony krajów azjatyckich, w tym Turcji, w całym 2015 r. wywóz wołowiny i cielęciny z Polski może być o 10% wyższy niż w 2014 r. i wynieść 420 tys. ton.

Import wołowiny do Polski

Przywóz wołowiny i cielęciny do Polski, pomimo wzrostu, utrzymuje się na niskim poziomie. W okresie styczeń–sierpień 2015 r. do kraju w ekwiwalencie tusz sprowadzono 27 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych w porównaniu do 22 tys. ton przed rokiem. Na wzrost zakupów wpłynął o 45% wyższy niż przed rokiem import mięsa wołowego i cielęcego oraz o 8% przetworów wołowych i cielęcych.

Zakup bydła zwiększył się z 70 tys. szt. do 80 tys. szt., tj. w ekwiwalencie tusz o 7%. W strukturze importu żywca udział cieląt zwiększył się z 36% do 40%. Szacuje się, że w całym 2015 r. przywóz produktów wołowych i cielęcych prawdopodobnie będzie o 19% wyższy niż w 2014 r. i wyniesie ponad 40 tys. ton.

Źródło: ARR

Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa