Agencja Rynku Rolnego przygotowuje informację o targach rolno-spożywczych w Polsce w 2017 r.

Aby ułatwić producentom i przedsiębiorcom rolno-spożywczym dokonanie wyboru związanego z uczestnictwem w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych, Agencja Rynku Rolnego przygotowuje informację o targach rolno-spożywczych w Polsce w 2017 r.

Agencja prosi organizatorów tego typu przedsięwzięć o nadsyłanie informacji o przyszłorocznych planach wystawienniczych na adres wydawnictwa@arr.gov.pl.

Agencji zależy na podstawowych danych w następującym układzie:

  • data wydarzenia (jeśli nie jest jeszcze znany konkretny dzień, prosimy o umieszczenie miesiąca),
  • nazwa,
  • nazwa organizatora i jego dane kontaktowe (adres, telefon, faks,e-mail, adres strony internetowej),
  • miejsce,
  • tematyka.

 

źródło: Agencja Rynku Rolnego

Współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa