10. EDYCJA

FORUM
SEKTORA WOŁOWINY

Produkcja zrównoważona - szanse i zagrożenia

02.02.2024, Marriott Warsaw Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Kluczowe Zagadnienia

Zagadnienia jakie chcemy poddać dyskusji

NOWA WPR

Propozycje do założeń nowej WPR wobec szans i zagrożeń dla europejskiego rolnictwa w kontekście ewentualnej akcesji Ukrainy

ZRÓWNOWAŻONA WOŁOWINA

Transformacja sektora wołowiny w kierunku zrównoważonym ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu bydła, ograniczenia substancji aktywnych w leczeniu zwierząt, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz lepszego zarządzania jakością kulinarną

PRODUKCJA I DIETA

Ważna rola produkcji zwierzęcej w zrównoważonej produkcji rolnej i mięsa w zrównoważonej diecie

Aktualności

Zgłoszenie akredytacji prasowej